Home  |  Teachers  |  Science work  |  Communication  |  Methodical work   Óêð | Ðóñ | Àíã
Methodological work in the section of ICE

The section of ICE read basic building disciplines and methodological work is intensive preparation of textbooks, manuals, guidelines.

Annually renewed significant part teaching materials for the learning process. All development in recent years, used in the learning process, are Ukrainian.

Системи автоматизованого проектування в будівництві: навч. посіб. /
А. С. Моргун, В. М.Андрухов, М. М. Сорока, І. М.Меть; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2015. - 129 с.

Інженерна геологія та охорона навколишнього середовища: навч. посіб. / І. І.Ваганов,І. В. Маєвська,М. М. Попович; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця: ВНТУ, 2014. - 267 с.

Будівельна механіка та будівельні конструкції: навч. посіб. /
А. С. Моргун, М. М. Сорока ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2010. - 243 с.

Покрівельні роботи : навч. посібник / Лівінський О.М.,
Терновий В.І. і І.В., Васильковський А.О. і О.А., Друкований М.Ф., Савенко В.І., Попович М.М., Кривенко Л.В. – К.: «МП Леся», 2008. 278 с. – 2-е видання, доповнене.

Покрівельні роботи : навч. посібник / Лівінський О.М.,
Терновий В.І. і І.В., Васильковський А.О. і О.А., Друкований М.Ф., Савенко В.І., Попович М.М., Кривенко Л.В. – К.: «МП Леся», 2008. 276 с. – 2-е видання, доповнене.

Вступ до будівельної справи : навч.посібник / О.М.Лівінський,
С.А. Ушацький, М.Ф. Друкований, В.І. Терновий, О.М. Друкований. – К.: Українська академія наук, «МП Леся», 2007. – 336 с.

Металеві конструкції. Підручник. Частина 1. / Свердлов В.Д.,
Середюк В.Ф., Середюк І.П., Жарко Л.О. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2003. -263 с.

Програмування та чисельні методи в розрахунках інженерних споруд : : навч. посібник / М.М. Шкодін, А.І. Моргун, А.С. Моргун. – К.: НМК ВО, 1992. – 208 с.

Програмування задач з будівництва для ЕОМ : навч. посібник /
М.М. Шкодін, А.І. Моргун, А.С. Моргун. – К.: НМК ВО, 1990. – 144 с.

Расчет оснований и фундаментов на ЭВМ : учеб. пособие / А.И.Моргун, И.И. Ваганов, И.В. Маевская, А.С. Моргун. К.: УМК ВО, 1989. – 120 с.

Методические разработки преподавателей кафедры:
 1. Шкодін М.М., Моргун А.С., Моргун А.І. Програмування задач з будівництва для ЕОМ. Навчальний посібник. 1990. - 120 с.
 2. Моргун А.І., Попович М.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт по механіці ґрунтів. Вінниця: ВПІ, 1991. - 71 с.
 3. Ваганов І.І., Попович М.М. Методичні вказівки до лабораторних робіт з інженерної геології. Вінниця: ВПІ, 1991. - 71 с.
 4. Середюк В.Ф. Проектування металевих конструкцій одноповерхових виробничих будівель. Ч.1. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 1995. - 120 с.
 5. Моргун А.І., Ваганов І.І., Попович М.М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування підвалин і фундаментів, Ч.1. "Фундаменти мілкого закладання", Вінниця, ВПІ, 1992. - 61 с.
 6. Моргун А.І., Моргун А.С. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування підвалин та фундаментів, Ч.2. "Пальові фундаменти", Вінниці, 1992.
 7. Моргун А.І., Маєвська І.В., Попович М.М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з дисципліни "Механіка ґрунтів, підвалини та фундаменти". - Вінниця, ВПІ, 1993. - 40 с.
 8. Середюк І.П., Середюк В.Ф. Проектування металевих конструкцій одноповерхових виробничих будівель. Ч.2. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 1996. - 142 с.
 9. Інженерна геологія ч. І. Навчальний посібник / Ваганов І.І, Маєвська І.В., Попович М.М.- В.: ВДТУ, 1997. - 120 с.
 10. Інженерна геологія ч. ІІ. Навчальний посібник / Ваганов І.І, Маєвська І.В., Попович М.М.- В.: ВДТУ, 1997. - 120 с.
 11. Андрухов В.М., Олійник І.І., Бойчук О.Д. Визначення механічних характеристик конструкцій з дерева. Лабораторний практикум. Навчальний посібник до виконання лабораторних робіт з курсу "Конструкції з дерева та пластмас". Вінниця, ВДТУ, 1997. - 62 с.
 12. Моргун А.І., Моргун А.С. Механіка ґрунтів, підвалини та фундаменти (Розрахунок конструкцій на пружній основі) . Навчальний посібник. Вінниця: ВДТУ, 1997. - 120 с.
 13. Шкодін М.М., Моргун А.С., Моргун А.І. Програмування та числові методи в розрахунках інженерних споруд. Навчальний посібник. 1997. - 120 с.
 14. Андрухов В.М., Грицун Л.В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Конструкції з дерева та пластмас". - Вінниця, ВДТУ, 1997 - 55 с.
 15. Свердлов В.Д., Жарко Л.О. Металеві конструкції. Ч. 2. Спеціальний курс. навчальний посібник. - Вінниця: "УНІВЕРСУМ-Вінниця", 1998. - 144 с.
 16. Середюк І.П., Середюк В.Ф. Проектування металевих конструкцій одноповерхових виробничих будівель. Ч.3. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 1998. - 104 с.
 17. Моргун А.И., Моргун А.С., Ваганів И.И., Маєвская И.В. Расчет оснований и фундаментов на ЭВМ .Учебное пособие. 1999. - 130 с.
 18. Моргун А.С. Теорія споруд. Будівельна механіка. Навчальний посібник. Ч.3. Вінниця: ВДТУ, 2000. - 120 с.
 19. Середюк І.П., Середюк В.Ф. Сучасні металеві конструкції будівель і споруд. Навч. посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2000. - 120 с.
 20. Середюк І.П., Середюк В.Ф. Сучасні металеві конструкції будівель і споруд. Вінниця: ВДТУ, 2000. - 120 с.
 21. Моргун А.С. Практикум з будівельної механіки. Навчальний посібник. Вінниця: ВДТУ, 2000.
 22. Маєвська І.В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни "Механіка грунтів, підвалини та фундаменти". - Вінниця: ВДТУ, 2001 - 45 с.
 23. Свердлов В.Д., Маєвська І.В. Методичні вказівки до дипломного проектування. - Вінниця: ВДТУ, 2001. - 41 с.
 24. Свердлов В.Д., Сіянов О.І. Спеціальні металеві конструкції. Ч.1.- Вінниця: ВДТУ, 2002.- 54с.
 25. Середюк В.Ф. Проектування металевих конструкцій робочої площадки виробничої будівлі. Методичні вказівки для спец. 7092101 - Вінниця. ВДТУ, 2002. - 120 с.
 26. Середюк І.П., Середюк В.Ф. Методичні вказівки з дисц. Залізобетон та кам´яні конструкції. Ч.1. Вінниця: ВДТУ, 2002.
 27. Ваганов І.І., Маєвська І.В., Попович М.М., Тітко О.В. Проектування основ і фундаментів. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2003. - 131 с.
 28. Лялюк О.Г., Маєвська І.В. Техніко-економічне обґрунтування та економічні розрахунки в дипломних проектах будівельних спеціальностей. Навчальний посібник. - Вінниця: ВДТУ, 2003. - 85 с.
 29. Свердлов В.Д., Середюк І.П., Середюк В.Ф., Жарко Л.О. Металеві конструкції. Підручник. Ч. 1. - Вінниця: УНІВЕРСУМ - Вінниця, 2003. - 263 с.
 30. Свердлов В.Д., Сіянов О.І. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни "Спеціальні металеві конструкції". - Вінниця: ВДТУ, 2003.-36 с.
 31. Свердлов В.Д., Сіянов О.І. Терміни будівельних конструкцій. Російсько-український словник. - Вінниця: ВДТУ, 2003.- 85 с.
 32. Свердлов В.Д., Сіянов О.І. Визначення напружено-деформованого стану стержневих та континуальних систем за допомогою програмного комплексу MIRAG. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Спеціальні металеві конструкції» для студентів спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання - Вінниця: ВДТУ, 2003. - 36 с.
 33. Свердлов В.Д., Сіянов О.І. Методичні вказівки до розрахунку спеціальних металевих конструкцій на ЕОМ. - Вінниця: ВДТУ, 2004.- 29с.
 34. Попович М.М., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Експлуатація та ремонт будівель міської забудови. Навчальний посібник. Ч. 1. - Вінниця, ВНТУ, 2004. - 120 с.
 35. Попович М.М., Прилипко Т.В., Потапова Т.Е. Експлуатація та ремонт будівель міської забудови. Навчальний посібник. Ч. 2. - Вінниця, ВНТУ, 2004. - 120 с.
 36. Сіянов О.І. Сталевий каркас одноповерхової виробничої будівлі. Частина 1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з металевих конструкцій для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання - Вінниця: ВНТУ, 2006. - 61 с.
 37. Попович М.М., Ваганов І.І. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Інженерна геологія “ для студентів заочної та денної форми навчання спеціальностей: “Промислове та цивільне будівництво”, " Міське будівництво і господарство ", “ Теплогазопостачання і вентиляція“ - Вінниця: ВНТУ, 2006. – 43с.
 38. Моргун А.С., Сорока М.М. Механіка тонких оболонок подвійної кривизни. Навчальний посібник. 2007. - 58 с.
 39. Сіянов О.І. Статичний розрахунок плоских та просторових систем за допомогою проектно-обчислювального комплексу SCAD. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Будівельні конструкції» для студентів спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання - Вінниця: ВНТУ, 2007. - 47 с.
 40. Сіянов О.І. Статичний розрахунок просторової стержневої системи за допомогою проектно-обчислювального комплексу “ЛИРА”. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Спеціальні металеві конструкції» для студентів спеціальності 7.092101 «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання – Вінниця : ВНТУ, 2007.
 41. Сіянов О.І. Статичний розрахунок просторової суцільної циліндричної системи за допомогою проектно-обчислювального комплексу “ЛИРА”. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Спеціальні металеві конструкції» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання – Вінниця : ВНТУ, 2007.
 42. Сіянов О.І. Проектування металевих конструкцій робочої площадки виробничої будівлі. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з металевих конструкцій для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання – Вінниця : ВНТУ, 2008.
 43. Моргун А.С. Будівельна механіка. Навчальний посібник. 2008. - 102 с.
 44. Моргун А. С., Меть І. М., Ніцевич А. В. Методичні вказівки до виконання курсового проекту №1 з дисципліни "Залізобетонні конструкції" на тему: "Багатоповерхова будівля з неповним каркасом. Проектування елементів каркасу" для студентів спеціальності "Промислове та цивільне будівництво" стаціонарної та заочної форм навчання – Вінниця: ВНТУ, 2008. – 56 с.
 45. Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М.М. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Частина 1. Фундаменти мілкого закладання – Вінниця: ВНТУ, 2009. - 57 с.
 46. Моргун А. С., Маєвська І. В., Попович М.М. Методичні вказівки до виконання дипломного проекту для студентів напряму підготовки “Будівництво” спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”–Вінниця:ВНТУ, 2009. – 47 с.
 47. Маєвська І. В., Попович М.М. Методичні вказівки до організації виконання бакалаврської дипломної роботи для студентів напряму підготовки “Будівництво” спеціалізації “Промислове та цивільне будівництво”– Вінниця: ВНТУ, 2009. – 32 с.
 48. Моргун А. С., Маєвська І. В. Методичні вказівки до дипломного проектування зі спеціальності “Промислове та цивільне будівництво” для cлухачів Інституту прогресивних освітніх технологій, які отримують другу вищу освіту– Вінниця: ВНТУ, 2009. - 40 с
 49. Моргун А.С., Сорока М.М. Будівельна механіка та будівельні конструкції. Навчальний посібник з грифом МОН. 2010. - 244с.
 50. Ваганов І. І., Маєвська І. В., Попович М. М., Блащук Н. В. Методичні вказівки до курсового та дипломного проектування з основ та фундаментів для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво». Частина 2. Пальові фундаменти – Вінниця : ВНТУ, 2010. -77 с.
 51. Сіянов О. І. Металеві конструкції. Розрахунок поперечної рами одноповерхової виробничої будівлі за допомогою програмного комплексу “ЛИРА” : навчальний посібник / Вінниця, ВНТУ, 2011. -205 с.
 52. Сіянов О. І. Моделювання і розрахунок стержневих та суцільних систем за допомогою програмного комплексу “ЛИРА”. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Металеві конструкції» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 44 с.
 53. Сіянов О. І. Побудова плоского та просторового зображення будівельного об’єкта за допомогою “ArchiCAD”. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання - Вінниця : ВНТУ, 2011.- 57 с.
 54. Сіянов О. І. Побудова просторової стержневої системи за допомогою “AutoCAD”. Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з дисципліни «Обчислювальна техніка та програмування» для студентів спеціальності «Промислове та цивільне будівництво» всіх форм навчання - Вінниця : ВНТУ, 2011. - 25 с.
 55. Сіянов О. І. Металеві конструкції. Розрахунок поперечної рами одноповерхової виробничої будівлі за допомогою програмного комплексу “ЛИРА” : навчальний посібник – Вінниця : ВНТУ, 2011. – 205 с.
 56. Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи і контрольні завдання з дисципліни “Механіка ґрунтів та фундаменти” для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». – Вінниця: ВНТУ, 2012. – 62 с.
 57. Маєвська І. В., Блащук Н. В. Рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Основи і фундаменти”. Частина 1. Проектування основ і фундаментів у звичайних умовах для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 88 с.
 58. Маєвська І. В., Блащук Н. В. Рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Основи і фундаменти”. Частина 2. Проектування основ і фундаментів у особливих грунтових умовах для студентів спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. Навчальний посібник. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 98 с.
 59. Маєвська І. В., Блащук Н. В. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни “Механіка ґрунтів” для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво». – Вінниця: ВНТУ,
  2013. – 52 с.
 60. Моргун А. С., Маєвська І. В., Бікс Ю. С. Методичні вказівки до проведення переддипломної практики для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 6.06010101, 7.06010101 – «Промислове та цивільне будівництво». – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 15 с.
 61. Маєвська І. В., Блащук Н. В., Попович М. М. Методичні вказівки до виконання магістерської кваліфікаційної роботи для магістрантів напряму підготовки “Будівництво” спеціальності “Промислове та цивільне будівництво”. – Вінниця: ВНТУ, 2013. – 40 с.
 62. Сіянов О. І. Металеві конструкції. Частина 1 : конспект лекцій / О. І. Сіянов. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 128 с.
 63. Сіянов О. І. Металеві конструкції. Частина 1 : збірник задач / О. І. Сіянов. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – 76 с.