На головну  |  Викладачі  |  Наукова робота  |  Зовнішні зв´язки  |  Методична робота   Укр | Рус | Анг
Зв´язки з з виробничими, проектними, науковими організаціями та установами різних форм власності

Секція постійно розширює зв´язки з виробничими, проектними, науковими організаціями та установами різних форм власності, де працюють та працюватимуть випускники університету зі спеціальності 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізації "Промислове та цивільне будівництво".

У виробничому плані секція ПЦБ співпрацює з Вінницьким БМУ-3, а також з рядом підрозділів Київської холдингової компанії будівельників. В науковому плані ведеться робота з НДІБК (м. Київ) по удосконаленню залізобетонних конструкцій, що експлуатуються та з ВАТ Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського по удосконаленню металевих просторових конструкцій.

У науково-методичному плані секція ПЦБ співпрацює з ВУЗами України (КНУБА, ДонДАБА, ПолНТУ ім. Ю. Кондратюка, ОДАБА, ПДАБА, СНАУ).

Секція і НДЛ ЕфБК співпрацюють з зарубіжними і вітчизняними фірмами, що займаються впровадженням у практику досягнень науки в галузі нових будівельних технологій. Такі взаємозв’язки є з фірмами:

  1. Фірма “Sika” (Швейцарія) виробництво домішок до бетонів та спеціальних виробів.
  2. Лабораторія надійності будівель та споруд ДНДІБК.
  3. Кафедра ЗБК КНУБА.
  4. Кафедра БК, доріг та мостових споруд Національний університет “Львівська політехніка”.
  5. “Діпродор” м. Київ, відділ мостових споруд.
  6. Офіційний представник “German Duldinq Technologic GmbH” в Україні ВАТ “Європромбудсервіс”, м. Одеса.
  7. Промислово-фінансова компанія “Укріндустрія”, м. Дніпропетровськ, офіційний представник фірми Raven Living System, USA.
  8. ООО “Комплексное внедрение векторных технологий” м. Київ, офіційний представник фірми Zinqa Metal (Бельгія).
  9. International Conference heldat the university of Dundee, Scjtland UK, 2002 р. Барашиков А.Я., Кучеренко Н.Д., Войцеховський О.В.
  10. Вороніжська архітектурно-будівельна академія. Кафедра будівельної механіки.

Секція ПЦБ підтримує контакти з аналогічними кафедрами вищих навчальних закладів України, Росії, Польщі в напрямку навчальних програм, науково-дослідних розробок, виконання і захисту дисертаційних робіт.