На головну  |  Викладачі  |  Наукова робота  |  Зовнішні зв´язки  |  Методична робота   Укр | Рус | Анг

Склад секції

Моргун Алла Серафимівна - персональний сайт

Завідувач кафедри БМГА, д.т.н., проф., член Всеукраїнської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування»

Кафедрою керує з 2006 р. Основна дисципліна, що викладається – «Будівельна механіка»; «Спецкурс з будівельної механіки»

Напрямок наукових інтересів:

 • числові методи розрахунку будівельних конструкцій;
 • нелінійних задач механіки ґрунтів за числовим методом граничних елементів;
 • моделювання взаємодії системи “будівля – фундамент - основа”.

Громадська робота:

 • Член спеціалізованої вченої ради Київського національного університету будівництва та архітектури (КНУБА);
 • Член спеціалізованої вченої ради Вінницького національного технічного університету (ВНТУ);
 • Член всеукраінського громадської організації: Українське товариство механіки грунтів, геотехніки і фундаментобудування.

У 1976 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Перераспределение усилий в железобетонных конструкциях с учетом ползучести бетона», науковий керівник Прокопович І.Є. (ОДАБА, м. Одеса).

У 2005 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Моделювання взаємодії ефективних видів фундаментів з пружно-пластичною багатошаровою основою».

Кількість наукових та методичних публікацій - 176. Серед них: 7 навчальних посібники з грифом міністерства освіти і науки; 4 навчальних посібників ВНТУ, 10 монографій.

Андрухов Валерій Михайлович - персональний сайт

к.т.н.,доцент кафедри, член-кореспондент академії будівництва України, заст. завідувача кафедри, очолює роботу СПКБ «ВІННИЦЯ-ХХІ».

Викладає дисципліни: «САПР в будівництві», «Конструкції з дерева та пластмас», а також сприяє впровадженню в навчальний процес та інженерну практику досвіду числового моделювання НДС елементів системи «основа-фундамент-наземна частина» багатоповерхових будівель.

Коло науково-практичних інтересів:

 • інноваційні інформаційні технології проектування;
 • документування, управління та супроводу будівельних інвестиційних проектів на протязі їх життєвого циклу;
 • обстеження технічного стану інженерних споруд з розробкою рекомендацій з відновлення експлуатаційної придатності.

Нагороджений грамотами: вінницької обласної держадміністрації (2012), вінницького міського голови (2011) і ВНТУ за сумлінне виконання професійних обов’язків та подяками ДП НДІАСБ і ПП «Ар-Кадія» за активне впровадження в навчальний процес програмних комплексів.

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Динамические воздействия на многоэтажные здания при гидровзрывном уплотнении грунтов», науковий керівник д.т.н., проф. Немчинов Ю.І. (НДІБК м.Київ).

Науково-технічних публікацій більше 65, а навчально-методичних видань – 5.

Друкований Михайло Федорович

д.т.н., професор кафедри, академік Української академії наук та дійсний член академії будівництва України.

Викладає дисципліни «Технологія будівельного виробництва», «Технологія зведення будівель та споруд», «Основи науково-дослідних робіт».

Нагороджений знаком “Шахтарська слава III ступеня” медаллю “За трудову доблесть” та «Ветеран праці», є відмінником освіти України.

В 1990 році Американським біографічним інститутом визнаний людиною року, в 2000 році Оксфордським університетом людиною другого тисячоліття.

Підготовив 5 докторів наук та 17 кандидатів наук.

Кількість наукових та методичних публікацій більше 350, з них 54 підручники, монографії, довідники та навчальні посібники, отримав 62 авторських свідоцтва та патенти.

Маєвська Ірина Вікторівна - персональний сайт

к.т.н.,доцент кафедри, член Всеукраїнської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування»

Основні дисципліни, що викладаються – «Механіка ґрунтів», «Основи та фундаменти», «Проектування будівель в складних умовах і при особливих впливах».

Галузь наукових інтересів: реконструкція і підсилення фундаментів, технологія, конструктивні рішення, методи розрахунку.

У 1980 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Анализ и оценка надежности оснований и фундаментов каркасных зданий», науковий керівник к.т.н. Міхеєв В.В. (НИИОСП им. Н.М. Герсерванова, г,Москва).

Кількість наукових та методичних публікацій близько 100. Серед них 17 методичних вказівок; 8 навчальних посібників ВНТУ, з них 2 для дистанційної форми навчання.

Войцеховський Олександр Владиславович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри. Член ВГО «Гільдія проектувальників в будівництві».

Основна дисципліна, що викладається – «Залізобетонні конструкції».

Галузь наукових інтересів: дослідження залізобетонних конструкцій на стадіях, близьких до руйнування; розробка розрахункового апарату оцінки технічного стану залізобетонних конструкцій, що знаходяться в стадії експлуатації; розробка інженерних методів розрахунку підсилення залізобетонних конструкцій.

Нагороджений грамотами вінницької обласної держадміністрації (2007 р.) та вінницького міського голови (2011 р.).

У 1988 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Прочность и жесткость железобетонных балок при знакопеременных многократно-повторных нагрузках», науковий керівник д.т.н., проф. Голишев А.Б. (НДІБК, м.Київ).

Кількість наукових та методичних публікацій 53.

Попович Микола Миколайович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри, член-кореспондент академії будівництва України

Основні дисципліни, що викладаються – «Інженерна геологія»; «Метрологія, стандартизація та сертифікація», «Основи науково-дослідних робіт».

Галузь наукових інтересів: основи та фундаменти, залізобетонні конструкції з тріщинами, аварійне руйнування будівель.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Робота пірамідальних паль при одночасній дії горизонтальних та вертикальних навантажень», науковий керівник д.т.н., проф. Друкований М.Ф.

За сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі у 2015 р. нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної держадміністрації та обласної Ради.

Кількість наукових та методичних публікацій 57, в тому числі 6 навчальних посібників, з них 2 для дистанційної форми навчання та 1 з грифом міністерства освіти і науки; 20 методичних вказівок; 8 патенти.

Байда Денис Миколайович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри. Член ВГО «Гільдія проектувальників в будівництві».

Основна дисципліна, що викладається – «Залізобетонні конструкції».

Галузь наукових інтересів: дослідження залізобетонних конструкцій на стадіях, близьких до руйнування.

У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Залишкова несуча здатність залізобетонних балок після їх часткового руйнування», науковий керівник к.т.н., доц. Войцеховський О.В.

Кількість наукових та методичних публікацій - 16.

Попов Володимир Олексійович - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри. Член ВГО «Гільдія проектувальників в будівництві».

Основні дисципліни, що викладаються – «Залізобетоні конструкції», «Металеві конструкції», «Інформатика».

Галузь наукових інтересів:

 • металеві башти;
 • промислові технологічні агрегати з металевим каркасом;
 • залізобетонні та сталебетонні захисні контейнери.

Нагороджений грамотами ВНТУ за перемогу в конкурсі лекторської майстерності та за досягнення в науковій сфері (кращий науковець).

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Безфундаментні башти-атракціони з високоточним стовбуром», науковий керівник к.т.н., проф. Свердлов В.Д.

У 2016 р. за сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток будівельної галузі нагороджений почесною грамотою Вінницької обласної держадміністрації та обласної Ради.

Кількість наукових та методичних публікацій – 43, серед них 2 монографії.

Блащук Наталя Вікторівна - персональний сайт

к.т.н., доцент кафедри. Член Всеукраїнської організації «Українське товариство механіки ґрунтів, геотехніки і фундаментобудування»

Основні дисципліни, що викладаються – «Механіка ґрунтів», «Основи та фундаменти».

Галузь наукових інтересів: реконструкція і підсилення основ та фундаментів; числове моделювання НДС системи «будівля-фундамент-основа».

У 2012 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Сумісна робота існуючого фундаменту і паль при його підсиленні», науковий керівник к.т.н., доцент Маєвська І. В.

За сумлінну працю та вагомий особистий внесок у розвиток житлово-комунальної галузі області у 2016 р. нагороджена почесною грамотою Вінницької обласної держадміністрації та обласної Ради.

Кількість наукових та методичних публікацій – 42, серед них 1 монографія, 2 методичні вказівки, підготовлено до друку 2 статті у фахових виданнях, в редакції знаходяться 2 навчальні посібники і 4 методичних вказівки.

Меть Іван Миколайович - персональний сайт

к.т.н, доцент кафедри

Основні дисципліни, що викладаються – «Залізобетонні конструкції», «Проектування будівельних конструкцій спеціального призначення з використанням САПР.

Галузь наукових інтересів: дослідження сумісної роботи системи «будівля – фундамент – основа».

У 2012 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Моделювання сумісної роботи каркасних будівель з основами та фундаментами», науковий керівник д.т.н., проф. Моргун А. С.

Кількість наукових та методичних публікацій - 19. Серед них 2 монографії, 2 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір.

Бікс Юрій Семенович - персональний сайт

к.т.н, доцент кафедри

Основні дисципліни, що викладаються – «Будівельні конструкції», «Залізобетонні конструкції».

Галузь наукових інтересів: прогнозування міцності бетонних конструкцій на базі нечіткої логіки.

У 2013 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Прогнозування міцності бетону та характеру розподілу бокового тиску при його ущільненні», науковий керівник д.т.н., проф.. Дудар І. Н.

Кількість наукових та методичних публікацій – 17, 3 патенти на корисну модель «Установка для вимірювання бокового тиску в масиві бетонної суміші».

Колектив удосконалює кадровий склад за рахунок залучення до роботи на кафедрі молодих кадрів.

На кафедрі працюють випускники ВНТУ зі спеціальності "Промислове і цивільне будівництво" різних років: Андрухов В. М., Попович М. М., Д.М. Байда, Попов В. О., Блащук Н. В., Меть І. М., Бікс Ю. С. Підготовлені молоді кандидати наук для інших кафедр інституту (О. Д. Панкевич, О. В. Тітко, Б. Б. Корчевський, Швець В. В. та інші). Переважна кількість наукових кадрів готується на базі магістратури та аспірантури університету.